27 czerwca 2016
Ogłoszenie o konkursie w Programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach Działania 3.1 PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0.
 
Wnioski w ramach konkursu można składać od dnia 25 lipca do dnia 16 września 2016 r.
 
Wnioskodawcą projektu może być uczelnia, która w celu realizacji projektu zawrze partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz pozostała dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie NCBiR.

Wiadomość utworzona: 27 czerwca 2016 10:29, autor: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych