30 maja 2016
Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 4.1.1 "Strategiczne programy badawcze dla gospodarki"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR, Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem, polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych.
 
Finansowanie udzielane jest na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w agendzie badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).
 
W konkursie wniosek złożyć może wyłącznie:
1) konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie jednostki naukowe
lub
2) konsorcjum, w skład którego wchodzi jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014.

Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo, o których mowa powyżej.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie: od 20 czerwca do 20 września 2016 r. (do godz. 16:00).

Szczegółowe informacje, ogłoszenie o konkursie i dokumentacja dostępne są na stronie internetowej NCBiR.

Wiadomość utworzona: 23 maja 2016 11:26, autor: Katarzyna Szmigiel
Ostatnia modyfikacja: 30 maja 2016 08:33, wykonana przez: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych