21 grudnia 2015
Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 POPC „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.
W ramach Działania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.
Wnioski należy składać w terminie: od 30 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r.
Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, ogłoszenie i dokumentacja dostępne są na stronie internetowej CPPC.

Wiadomość utworzona: 26 października 2015 12:01, autor: Katarzyna Szmigiel
Ostatnia modyfikacja: 21 grudnia 2015 12:04, wykonana przez: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych