29 maja 2015
Nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 i 1.1.2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”.
Pierwszy z ogłoszonych konkursów dotyczy Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBiR
Drugi konkurs dotyczy Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBiR

Wiadomość utworzona: 29 maja 2015 09:32, autor: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych