8 czerwca 2015
Informacja o konkursie na dofinansowania projektów w ramach działania 3.1. i 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ogłoszono informacje dotyczące naboru wniosków projektowych działań 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER  na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" oraz 3.4 "Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego".
 
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 22 czerwca do 22 lipca 2015. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCBiR (działanie 3.1, działanie 3.4).

Wiadomość utworzona: 21 maja 2015 09:00, autor: Radosław Rychel
Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2015 13:08, wykonana przez: Radosław Rychel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych