18 lipca 2014
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Minister Środowiska ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04. Celem programu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, a także promowanie energii ze źródeł odnawialnych. Objęte dofinansowaniem mogą zostać projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a także modernizacji lub wymiany źródeł energii. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty publiczne i podmioty prywatne realizujące zadania publiczne. Poziom dofinansowania jest zależny od osiągniętej redukcji lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla, nie wyższy jednak, niż 80%. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 170 tys. EUR, tj. 711 127 PLN, a maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln EUR, tj. 12 549 300 PLN. Wnioski można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do g. 15:00 15.09.2014. Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW

Wiadomość utworzona: 18 lipca 2014 07:17, autor: Radosław Rychel
Ostatnia modyfikacja: 18 lipca 2014 07:19, wykonana przez: Radosław Rychel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych