27 listopada 2014
Informacja na temat Bazy konkurencyjności w odniesieniu do PO KL

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją przekazaną przez Instytucję Zarządzającą PO KL NCBR informuje, że  planowany termin uruchomieniu Bazy  konkurencyjności służącej do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności to 1 grudnia 2014 r.

Jednocześnie obowiązek upubliczniania przez Beneficjentów zapytań ofertowych to przełom roku - szczegółowa data zostanie podana w komunikacie Instytucji Zarządzającej PO KL, o którym mowa w pkt 5 lit a i pkt 10 podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Należy podkreślić, że w obecnej chwili system (jako pilotaż) jest przeznaczony dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

Szczegóły uruchomienia Bazy konkurencyjności w odniesieniu do PO KL

Wymóg obowiązku publikowania zapytań ofertowych oraz wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności wynika z zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W swoich założeniach w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowe mogą składać zarówno beneficjenci POKL (podmioty, które zawarły umowę/decyzję o dofinansowaniu projektu), jaki i wnioskodawcy (podmioty które złożyły wnioski o dofinansowanie, które zostały zarejestrowane w systemie KSI SIMIK 07-13).

Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie konkurencyjności podlegają wszyscy beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności o której mowa w Wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednocześnie beneficjenci POKL, którzy dla danego zamówienia:

      nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT), albo

      jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych, nie stosują go w związku z tym, że wartość zamówienia w ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, ale nie przekracza 30 tys. euro netto

także mogą umieszczać je w bazie, z tym, że w przywołanych przypadkach nie jest to obligatoryjne, a decyzja leży w gestii samego beneficjenta.

Należy jednocześnie podkreślić, że konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie Ci beneficjenci PO KL, u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę, czy kont w sytuacji, gdy beneficjent nie wystawia żadnego zapytania ofertowego, nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności.

 

System będzie wymagał od beneficjenta rejestracji konta oddzielnie dla każdego projektu. W czasie rejestracji system będzie wymagał podania numeru identyfikacyjnego sygnatury projektu (ID wniosku o dofinansowanie).

 

Beneficjenci w trakcie rejestracji do systemu powinni zgłosić się do swojego opiekuna projektu w celu uzyskania przedmiotowego numeru.

Wiadomość utworzona: 27 listopada 2014 14:18, autor: Radosław Rychel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych