28 listopada 2013
Wyznaczono termin składania ostatnich wniosków projektowych

W dniu 5 listopada br. odbyło się w Rychnovie nad Kněžnou 12. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program. Z uwagi na prognozowaną wysokość przyszłych oszczędności, oscylującą w granicach 1,5 mln. euro, Komitet Monitorujący zdecydował, iż do dnia 31 stycznia 2014 r. przyjmowane będą wnioski projektowe w dziedzinie wsparcia 2.2. (Wspieranie rozwoju turystyki) oraz 1.1 (Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej). Uwzględniając niewielką ilość dostepnych środków finansowych oraz krótki okres realizacji, preferowane będą mniejsze projekty, charakteryzujące się dofinansowaniem z EFRR do 300 tys. euro. Z uwagi na to, iż środki zaoszczędzone w obecnie realizowanych projektach, będą do dyspozycji dopiero w drugiej połowie 2014 r. oraz w pierwszej połowie 2015 r. Komitet Monitorujący rekomenduje nowe projekty do dofinansowania, jako rezerwowe. Dezyzje Komitetu Monitorującego dotyczące udzielenia rekomendacji dla poszczególnych projektów zostaną podjęte pod koniec maja 2014 r. Partnerzy będą więc mieli na realizację swoich działań ok 1 roku.
Więcej informcji o konkursie oraz dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej programu.

Wiadomość utworzona: 28 listopada 2013 07:36, autor: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych