5 lipca 2013
Ogłoszono Konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013

Dnia 4 lipca 2013 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.


Nabór wniosków będzie trwał do dnia 4 września 2013 r.


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN.

Dokumentacja konkursowa oraz szeczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej NCBiR.

Wiadomość utworzona: 5 lipca 2013 10:54, autor: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych