8 marca 2013
Ogłoszono konkurs otwarty w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Dnia 01.03.2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasił konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.2/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektów w ramach konkursu przewidziano kwotę 17 000 000,00 PLN.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie WUP.

Wiadomość utworzona: 8 marca 2013 09:01, autor: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych