19 czerwca 2012
Wyniki konkursu na kierunki zamawiane

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL 2007-2013, informuje, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/4.1.2/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV PO KL Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
 
W Politechnice Śląskiej dofinansowanie otrzymały następujące projekty:
 
Lp. WYDZ. KIERUNEK OSOBA DO KONTAKTÓW TYTUŁ PROJEKTU
1 RIE Inżynieria środowiska dr inż. Marcin Landrat Ekoinnowacyjni
2 Mechanika i Budowa Maszyn dr inż. Jacek Kalina Kompetentni inżynierowie mechanicy dla sektora energetyki
3 Energetyka dr inż. Grzegorz Nowak Nowoczesne kadry dla nowoczesnej energetyki
4 RMS Matematyka dr Beata Sikora Matematyka - interaktywne studia z przyszłością 
5 Informatyka dr inż. Jacek Uryga  Wciścij ENTER, zrób karierę - informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn
6 RMT Inżynieria Materiałowa prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański m. dr h.c. IMOTECH - Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa
7 RM Inżynieria Materiałowa dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. w Pol. Śl. Inżynieria Materiałowa - Ciekawe studia, pewna przyszłość

Wiadomość utworzona: 19 czerwca 2012 13:03, autor: Katarzyna Szmigiel
Ostatnia modyfikacja: 19 czerwca 2012 13:17, wykonana przez: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych