7 sierpnia 2012
Harmonogram ogłaszania konkursów w III i IV kwartale 2012 r.

Dnia 6 sierpnia 2012 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało na swojej stronie internetowej o ogłoszeniu następujących konkursów zamkniętych:

·         nr 1/POKL/4.3/2012 – z kwotą środków na dofinansowanie projektów w wysokości 100 000 000 PLN,

·         nr 2/POKL/4.3/2012 – z kwotą środków na dofinansowanie projektów w wysokości 40 000 000 PLN,

Nabór wniosków w obu konkursach będzie trwał do dnia 28 września 2012 r. Więcej informacji oraz dokumentację konkursową można pobrać ze strony NCBiR.

 


W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 realizowany jest
tzw. ciągły nabór wniosków. Oznacza to, że po oznajmieniu o rozpoczęciu Programu Partnerzy wiodący mogą składać wnioski projektowe w przeciągu całego okresu realizacji Programu.

Końcowy termin składania wniosków, które zostaną zatwierdzone w roku 2013, upływa 17 września 2012 r. o godz. 16:00. Więcej informacji dla wnioskodawców oraz dokumentację można pobrać ze strony CZPL.

 


W najbliższym czasie ogłoszone zostaną następujące konkursy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

 

Działanie / Poddziałanie

Data ogłoszenia konkursu

Termin ukończenia naboru projektów

Informacje i dokumentacja

VENTURES
PO IG 1.2

 

31.08.2012

 

31.10.2012

 

FNP

HOMING PLUS
PO IG 1.2

 

14.08.2012

 

15.10.2012

 

FNP

POMOST

PO IG 1.2

 

14.08.2012

 

15.10.2012

 

FNP

 

PO IG 1.3.1

13.08.2012

27.08.2012 – nabór wniosków

 

19.10.2012

 

NCBiR

 

PO IG 1.3.2

20.08.2012

03.09.2012 – nabór wniosków

 

31.10.2012

 

NCBiR

 

Zapraszamy do składania wniosków!

 

Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2012 10:00, autor: Katarzyna Szmigiel
Ostatnia modyfikacja: 7 sierpnia 2012 10:04, wykonana przez: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych