28 września 2012
Ogłoszono konkurs na projekty polsko-norweskie oraz na projekty badawcze realizowane przez kobiety w naukach technicznych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza konkurs główny tzw. "core call"; na projekty polsko-norweskie oraz konkurs w ramach Funduszu Małych Grantów tzw. "Small Grant Scheme"; na projekty badawcze realizowane przez kobiety w naukach technicznych.

Konkurs główny tzw. ‘core call’ na projekty polsko-norweskie

1. Obszary tematyczne objęte konkursem:

Ochrona środowiska,
Zmiany klimatyczne, w tym badania polarne, Zdrowie,

Nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju,

Równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

Organizacje badawcze - zgodnie z definicją określoną w Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).

3. Projekty partnerskie/ Promotor projektu:

Wnioski składane są przez polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski

Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za projekt Kierownik projektu (Principal Investigator) - pochodzi z jednej z polskich instytucji należącej do konsorcjum utworzonego na potrzeby projektu.

4. Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów:

Termin zamknięcia konkursu upływa 30 listopada 2012 r. System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 29 września 2012 r.

Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie https://osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 30 listopada 2012 r. Do złożenia wniosku w systemie jest upoważniony jedynie Promotor projektu.

Wnioski przesłane na adres Operatora Programu w wersji papierowej, na nośnikach elektronicznych (płyta CD-ROM, dyskietka), e-mailem bądź faksem, nie będą formalnie uznane jako złożone w przedmiotowym konkursie. Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod adresem: www.ncbir.pl/en/norwaygrants

Konkurs w ramach Funduszu Małych Grantów tzw. ‘Small Grant Scheme’ na projekty badawcze realizowane przez kobiety w naukach technicznych

1. Obszary tematyczne objęte konkursem:

W ramach Funduszu Małych Grantów przewiduje się wsparcie projektów badawczych realizowanych przez kobiety naukowców w obszarze nauk technicznych. Nauki techniczne są najmnej sfeminizowane w porównaniu z innymi obszarami nauki. Dlatego też, projekty realizowane przy wsparciu Funduszu Małych Grantów przyczyniać się mają do budowania kompetencji i wzmocnienia dorobku naukowego uprawniającego do uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Celem projektów realizowanych w ramach przedmiotowego Funduszu jest budowanie dorobku naukowego w obszarach wchodzących w skład następujących dyscyplin nauk technicznych: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biotechnologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika, metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo.

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

- Organizacje badawcze - zgodnie z definicją określoną w Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).

3. Promotor projektu:

- Wniosek składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski (instytucja), formalnie odpowiedzialny za projekt

- Kierownik projektu (Principal Investigator) - kobieta naukowiec odpowiedzialna za koordynację naukową i techniczną projektu.

4. Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów:

Termin zamknięcia konkursu upływa 31 stycznia 2013 r. System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 1 grudnia 2012 r. Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie https://osf.opi.org.pl Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 31 stycznia 2013. Do złożenia wniosku w systemie jest upoważniony jedynie Promotor projektu.

Wnioski przesłane na adres Operatora Programu w wersji papierowej, na nośnikach elektronicznych (płyta CD-ROM, dyskietka), e-mailem bądź faksem, nie będą formalnie uznane jako złożone w przedmiotowym konkursie.

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod adresem: www.ncbir.pl/en/norwaygrants

Wiadomość utworzona: 24 września 2012 11:35, autor: Katarzyna Szmigiel
Ostatnia modyfikacja: 28 września 2012 09:59, wykonana przez: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych