27 grudnia 2012
Dane Politechniki Śląskiej
Przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych niezbędne jest podanie podstawowych danych Wnioskodawcy. Poniżej tabela z danymi Politechniki Śląskiej.
 
 
Nazwa pod jaką zarejestrowana jest jednostka - Politechnika Śląska
 
 
Forma prawna prowadzonej działalności
osoba prawna
Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
Publiczna uczelnia akademicka
Data rejestracji działalności wnioskodawcy oraz nazwa organu rejestracyjnego
24 maja 1945 r., Dekret Krajowej Rady Narodowej, Dz. U. Rzeczpospolitej Polskiej Nr 21, z dnia 11 czerwca 1945 r.
Dane wnioskodawcy

Kierownik jednostki

(imię, nazwisko, tytuł i stopień naukowy)
prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Rektor
NIP
631 02 00 736
Numer REGON
000001637
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
nie dotyczy
Kod PKD podstawowej działalności

PKD 2004 – 8030C

PKD 2007 - 8542B
Kategoria jednostki naukowej
Adres siedziby:
Województwo
Śląskie
Powiat
m. Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice
Ulica
Akademicka
Numer domu
2A
Numer lokalu
-
Kod pocztowy
44-100
Numer telefonu
32 237-12-55
Numer faksu
32 237-16-55
Adres poczty elektronicznej biuro.rektora@polsl.pl
Adres strony internetowej www.polsl.pl
 

Wiadomość utworzona: 7 grudnia 2012 08:06, autor: Katarzyna Szmigiel
Ostatnia modyfikacja: 27 grudnia 2012 13:01, wykonana przez: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych