16 czerwca 2011
Kierunki zamawiane - wyniki konkursu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu nr 1/POKL/4.1.2/2011 na Kierunki zamawiane.

6 wniosków złożonych przez Politechnikę Śląską otrzymało pozytywną ocenę, a 3 z nich uzyska dofinansowanie:

- „Program mentorski receptą na efektywne kształcenie na makrokierunku automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka na Politechnice Śląskiej”

- „NANATRIM – Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych”

- „QUAPINFO – Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach”

 

Politechnika Śląska w ramach kierunków zamawianych otrzyma środki m.in. na:

·      zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z m.in.: matematyki , fizyki, informatyki, chemii,

·      unowocześnienie programów studiów,

·      zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów,

·      kursy, szkolenia i staże dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

·      wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom,

·      udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych,

·      motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów (nawet 1000 zł miesięcznie).

 

wyniki konkursu

Wiadomość utworzona: 14 czerwca 2011 13:36, autor: Aleksandra Szcześniak
Ostatnia modyfikacja: 16 czerwca 2011 11:06, wykonana przez: Aleksandra Szcześniak
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych