21 grudnia 2011
Konkurs nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 r. został ogłoszony pierwszy konkurs zamknięty na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 w ramach Działania 4.1 PO KL Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na realizację projektów innowacyjnych testujących, wpisujących się w poniższe tematy:
• Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego;
• Projekty otwierające wyższe uczelnie na działania i innowacje społeczne oraz na dostęp do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy;
• Prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy.

Nabór wniosków będzie trwał do 16 lutego 2012 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN.

Załączniki do dokumentacji konkursowej dostępne są na stronie NCBiR

Wiadomość utworzona: 21 grudnia 2011 08:40, autor: Aleksandra Szcześniak
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych