2 grudnia 2010
Nabór wniosków do Działania 4.2 PO KL - konkurs nr 2/POKL/4.2/2010
W dniu 24 listopada 2010 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 2/POKL/4.2/2010 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Priorytet IV PO KL Podniesienie umiejętności pracowników B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych. Nabór wniosków będzie trwał do dnia 30 grudnia 2010 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 30 000 000 PLN.
 
Więcej informacji na stronie MNiSW

Wiadomość utworzona: 2 grudnia 2010 07:34, autor: Aleksandra Szcześniak
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych