17 grudnia 2010
Konkurs - projekty innowacyjne testujące

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/VIII/2010 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki w ramach tematu:

Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki oraz rozwiązania w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorców.

obejmujących:

- wyłącznie projekty innowacyjne testujące PO KL, do których mają zastosowanie Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL z dnia 1 kwietnia 2009r.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w godzinach od  7.30 do 15.30 w dniach od 30 września 2010 r. do dnia 30 grudnia 2010 r.

więcej na stronie www.efs.slaskie.pl

Wiadomość utworzona: 17 grudnia 2010 08:44, autor: Aleksandra Szcześniak
Ostatnia modyfikacja: 17 grudnia 2010 08:45, wykonana przez: Aleksandra Szcześniak
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych