23 maja 2018
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.1.4 PO IR „Projekty aplikacyjne”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.
 
Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 
Wnioski można składać jedynie w konsorcjum, w skład którego musi wchodzić co najmniej 5 podmiotów, w tym minimum 1 jednostka naukowa i minimum 1 przedsiębiorstwo, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: do 16 lipca 2018 r.
 
Szczegółowe informacje, ogłoszenie o konkursie i dokumentacja dostępne są na stronie internetowej NCBiR.

Wiadomość utworzona: 23 maja 2018 13:24, autor: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych