13 czerwca 2017
Nabór wniosków do Poddziałania 1.1.1 PO IR - "SZYBKA ŚCIEŻKA"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 3/1.1.1/2017 na realizację prac B+R w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” wprowadzając nowe, łatwiejsze zasady aplikowania.

Konkurs będzie podzielony na miesięczne etapy po to, aby ocena projektów mogła rozpoczynać się po zakończeniu każdego etapu, a nie dopiero po zakończeniu całego naboru.

Zmiany w porównaniu do "tradycyjnej Szybkiej Ścieżki" to m.in.:

- obniżony próg minimalnych kosztów kwalifikowalnych, który w tym konkursie wynosi 300 tys. zł,

- wystarczające do spełnienia kryterium „Nowość rezultatów projektu” (otrzymania 1 pkt) będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa. Eksperci oceniający projekt będą brać pod uwagę przede wszystkim poziom innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa oraz poprawy jego konkurencyjności. Niemniej jednak nadal projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i być projektem badawczym,

- wymogi dotyczące zespołu projektowego oraz własności intelektualnej będą kryteriami punktowanymi, a nie jak dotychczas dostępowymi,

- rezygnacja z wymogu posiadania umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R i zarządzającej oraz podwykonawcami jako wymogu obligatoryjnego.

Szczegółowe informacje, ogłoszenie o konkursie i dokumentacja dostępne są na stronie internetowej NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017/

Wiadomość utworzona: 13 czerwca 2017 14:34, autor: Katarzyna Szmigiel
Ostatnia modyfikacja: 13 czerwca 2017 14:35, wykonana przez: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych