PROJEKTY STRUKTURALNE Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2004-2006:

1.   FS-4 Tworzenie Sieci Współpracy Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii na poziomie regionalnym - 2.6 ZPORR

2.   FS-5 Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim - 2.6 ZPORR

3.   FS-6 Dynamizm i doświadczenie - wspólne sterowanie zmianą - EQUAL

4.   FS-7 Odziedzicz pracę - EQUAL

5.   FS-8 Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach - 2.6 ZPORR

6.   FS-9 Studia Podyplomowe "System zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP" - 2.3 SPO RZL

7.   FS Utworzenie Wielofunkcyjnego Laboratorium CAD/CAM i Diagnostyki Technicznej - 1.3.1 ZPORR

8.   FS-10 System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik - 1.4.1 SPO WKP

9.   FS-11 Moduły wideo detektorów pojazdów ZIR-WD do sterowania i nadzoru ruchu drogowego - 1.4.1 SPO WKP

10.  FS-12 Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych - 2.6 ZPORR

11.  FS-13 Śląski klaster- Inteligentny System Zarządzania Transportem Publicznym - 2.6 ZPORR

12.  FS-14 Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego - 1.4.5 SPO WKP

13.  FS-15 Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych - 1.4.5 SPO WKP

14.  FS-16 Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce - 1.4.5 SPO WKP

15.  FS-17 Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego - 1.4.5 SPO WKP

16.  FS-18 Technologia Wytwarzania i zastosowanie magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych w przemyśle energoelektronicznym i elektrotechnicznym - 1.4.1 SPO WKP

17.  FS-19 Studia Podyplomowe "Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie" - 2.3 SPO RZL

18.  FS-20 Modernizacja laboratorium specjalnej syntezy chemicznej i laboratorium kompozytów organiczno-nieorganicznych - 1.4.3 SPO WKP

19.  FS-22 Wyposażenie Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji - 1.4.3 SPO WKP

20.  FS-23 Utworzenie Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Politechnice Śląskiej - 1.4.2 SPO WKP

21.  FS-24 Wyposażenie laboratoriów Mechatroniki i Budowy Poj. Sam. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej - 1.3.1 ZPORR

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
2004-2006