REALIZOWANE PROJEKTY STRUKTURALNE Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2014-2020:

1.   FSP/42/RN4/2018 - e-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach - 2.1 RPO WSL

2.   FSB/43/RE3/2018 - Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej - 4.1.2 PO IR

3.   FSB/44/RIE5/2018 - Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia gospodarki o obiegu zamkniętym - 4.4 PO IR

4.   FSP/45/RIB0/2018 - Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - "Assist Med. Sport Silesia" 1.1 RPO WSL

5.   FSB/46/RCH4/2018 - Nowe, wysokowydajne emitery TADF i RTP do organicznych diod elektroluminescencyjnych - 4.4 PO IR

6.   FSB/47/RIB1/2018 - System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S - 4.1.2 PO IR

7.   FSB/48/RM3/2018 - Nowa innowacyjna technologia „COLDTRIBRAZE” do wytwarzania lutowniczych materiałów warstwowych zawierających spoiwa na bazie srebra na drodze walcowania platerującego na zimno - 4.1.4 PO IR

8.   FSB/49/RG2/2018 - Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej - 4.1.4 PO IR

9.   ZZD/50/RMT1/2018 - Innovative and additive manufacturing technology – new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials

10.  FSP/51/RE4/2019 - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technik Kwantowych - Specjalistyczne Laboratorium Spektrometrycznych Metod Badawczych Dedykowanych do Chemicznej i Fizycznej Sensoryki - 4.2 PO IR

11.  FSB/52/RJO5/2019 - Inkubator Innowacyjności 2.0 - 4.4 PO IR

12.  FSB/53/RG6/2019 - Podsadzki na bazie koksu do hydraulicznego szczelinowania węgli - 4.1.1 PO IR

13.  FSB/54/RAU1/2019 - Rozwój i wdrożenie do produkcji innowacyjnego sposobu intensyfikacji spalania paliw stałych - 4.1.2 PO IR

14.  FSB/55/RE4/2019 - Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych czujników fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych - 4.4 PO IR

15.  FSP/56/CZP4/2019 - Termomodernizacja budynku Polimerów Politechniki Śląskiej zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Strzody 7A - 1.3.1 PO IŚ

16.  FSB/57/RAU2/2019 - Opracowanie bezinwazyjnego systemu do pomiaru wilgotności gleby na poziomie korzeni dla uprawy ziemniaka w oparciu o nowealgorytmy wykorzystujące metody uczenia maszynowego do analizy danych hiperspektralnych - 4.1.4 PO IR

17.  FSB/58/RAU2/2019 - Opracowanie systemu zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską w celu ograniczenia ruchu kołowego w miastach - 4.1.1 PO IR

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
2014-2020 realizowane