ZAKOŃCZONE PROJEKTY STRUKTURALNE Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2014-2020:

1.   FSP/27/CZP4/2017 - Termomodernizacja sześciu budynków dydaktycznych Politechniki Śląskiej - 1.3.1 PO IŚ

2.   FSD/28/ROZ3/2017 - Transgraniczna wymiana doświadczeń w inżynierii produkcji z zastosowaniem metod matematycznych - POL-CZ

3.   FSB/29/RJO5/2017 - Inkubator Innowacyjności + - 4.4 PO IR

4.   FSD/30/ROZ2/2017 - Śląskie kadry dla innowacyjnej przedsiębiorczości - 11.3 RPO WSL

5.   FSP/31/CZP4/2017 - Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 23 oraz trzech budynków laboratoryjnych Katedry Odlewnictwa przy ul. Towarowej 7 w Gliwicach - 1.3.1 PO IŚ

6.   FSR/33/RIF4/2017 - Polsko-norweskie pomiary radiowęglowe - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

7.   FSR/34/RG6/2017 - Technologie dla podziemnego magazynowania energii i produkcji gazu niekonwencjonalnego - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

8.   FSR/36/RIF3/2017 - Procesy interfazowe na poziomie molekularnym - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

9.   FSR/37/RCh2/2017 - Nanocząsteczkowe środki kontrastowe do rezonansu magnetycznego - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

10.  FSR/38/RG5/2017 - Nawiązanie współpracy w ramach projektów związanych z magazynowaniem energii w sprężonym powietrza w górotworze - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

11.  FSR/39/RAU1/2017 - Rozszerzenie współpracy badawczej nad sieciami przemysłowymi i algorytmami sterowania - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

12.  FSR/40/RIE5/2017 - Działania bilateralne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej

13.  FSD/41/RG3/2017 - Zarządzanie kryzysowe na obszarach pogranicza - POWT RCz-RP INTERREG V-A

14.   FSD/32/ROZ4/2017 - Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania - 1.3 RPO WSL

15.   FSD/35/RIB0/2017 - Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania - 1.3 RPO WSL

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
2014-2020zakończone