Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Utworzenie Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
w Politechnice Śląskiej

Politechnika Śląska

 

wartość projektu: 1 226 568,60 zł                   wartość dofinansowania: 1 226 568,60 zł

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

 

termin realizacji: 01.08.2007 - 30.06.2008

              Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej mieści się na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Zakładzie Urządzeń Informatyki.

          Laboratorium zostało utworzone z inicjatywy śp. profesora Józefa Obera w 2004 roku. Od tego czasu jest intensywnie rozwijane. Na chwilę obecną znajduje się w nim dziesięć stanowisk przygotowanych do prowadzenia badań urządzeń zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE.

          Laboratorium świadczy usługi badawcze z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całego kraju.

 

 Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie własnej projektu. 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FS-23