Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej

Politechnika Śląska

Partnerzy:
Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A.


 

wartość projektu: 2 043 575,82 zł                                                                               wartość dofinansowania: 1 725 701,45 zł

wartość dofinansowania dla Politechniki Śląskiej: 1 196 671,32 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na stronie: 
https://www.poir.gov.pl/   

 

termin realizacji: 01.03.2018 r. - 28.02.2021 r.

Celem projektu jest opracowanie rozproszonego systemu poprawy jakości energii elektrycznej. Tematycznie projekt związany jest z dwoma bardzo ważnymi parametrami jakości energii elektrycznej jakimi są zawartość wyższych harmonicznych w przebiegach prądów i napięć oraz moc bierna pobierana z sieci zasilającej. Te dwa niekorzystne zjawiska są powodem wzrostu strat w systemie elektroenergetycznym, czyli również pogorszeniem współczynnika mocy systemu. W ramach projektu zostaną opracowane urządzenia służące do kompensacji mocy biernej i eliminacji wyższych harmonicznych z przebiegów prądu sieci, a także oprogramowanie pozwalające na optymalny dobór urządzeń kompensujących i filtrujących w danym systemie zasilania.

Elementy innowacyjności projektu dotyczą zarówno oprogramowania wraz z zaimplementowanymi algorytmami, ale również urządzeń wpływających na poprawę wybranych wskaźników jakości energii. Zaplanowane badania powinny doprowadzić do opracowania algorytmów pozwalających na optymalne rozmieszczanie urządzeń do kompensacji i filtracji z uwzględnieniem kosztów ich instalacji oraz kalkulacji przewidywanych zysków, zarówno finansowych (obniżenie strat i kar), jaki i jakościowych. Nowość zaproponowanego rozwiązania wynika także z głównego rynku docelowego. Proponowane rozwiązania dotyczą bowiem urządzeń w wersji przeciwwybuchowej stosowanych w przemyśle węglowym i chemicznym. Inny aspekt nowości dotyczy wykorzystania filtrów wyższych harmonicznych o topologii hybrydowej. Proponowany system to połączenie oprogramowania z rozwiązaniami technicznymi, które będą prowadzić do poprawy warunków pracy urządzeń, obniżenia strat oraz stabilności i bezpieczeństwa sieci zasilających.

Istotnym elementem proponowanych rozwiązań jest aspekt ekonomiczny. Zastosowanie kompensatorów i filtrów będzie prowadzić do wymiernych efektów ekonomicznych poprzez obniżenie rachunków za energię, redukcję kar związanych z poborem mocy biernej oraz mniejszym obciążeniem układów zasilających.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSB-43_RE3