Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania
dla wypełnienia gospodarki o obiegu zamkniętym

Politechnika Śląska


 

wartość projektu: 3 466 260,00 zł                                                                                              wartość dofinansowania: 3 466 260,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na stronie: 
https://www.poir.gov.pl/   

 

termin realizacji: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.

Program TEAM-TECH Core Facility finansuje granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki. Do konkursu przyjmowane były projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wysokości ok. 3 500 000 zł, w których została wykorzystana infrastruktura naukowo-badawcza.

Celem programu TEAM-TECH CORE FACILITY jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. Oczekiwanym rezultatem programu jest stworzenie jednolitych zasad dostępu do infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych odbiorców.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSB-44_RIE5