Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej,
spersonalizowanej stymulacji D4S

Politechnika Śląska

Partnerzy:
Meden-Inmed sp. z o.o.


 

wartość projektu: 3 502 763,55 zł                                                                                wartość dofinansowania: 2 977 288,79 zł

wartość dofinansowania dla Politechniki Śląskiej: 2 451 813,87

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na stronie: 
https://www.poir.gov.pl/   

 

termin realizacji: 01.07.2018 r. - 30.06.2021 r.

Przedmiotem wniosku jest system diagnostyczno-rehabilitacyjny, DISC4SPINE (D4S) o znamionach innowacji światowej, stanowiący ultranowoczesne rozwiązanie biomechatroniczne. Lokalizowany w specjalistycznych gabinetach fizjoterapeutycznych lub instytucjach statutowo realizujących zadania prewencyjne polityki zdrowotnej, D4S zapewni nieobciążającą, pogłębioną diagnostykę, monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym oraz optymalizację fizjoterapii. W aspekcie technicznym D4S jest przewidziany również do pracy w sieci opieki telemedycznej, zapewniając nie tylko możliwość eksploracji gigantycznych ilości danych, lecz także zdalny dostęp do specjalistycznej pomocy.

Cele projektu zostaną osiągnięte przez analizę najnowszych rozwiązań rehabilitacyjnych i diagnostycznych, symulację komputerową autorskiego systemu biomechatronicznego, opracowanie i testowanie instalacji pilotażowej, współpracę z ochotnikami w zakresie walidacji oraz opracowanie koncepcji i budowę prototypu, w aspekcie łatwotestowalności, dla zadanego poziomu niezawodności.

Głównym celem projektowym jest wynalezienie i techniczna walidacja mechanicznych elementów oporowych oraz obejmy stabilizatora korpusu pacjenta, spełniających równocześnie rolę czujników pomiaru siły, z uwzględnieniem prawidłowości nieobciążającego kontaktu z ciałem człowieka. Do zadań kluczowych należy opracowanie multimodalnego systemu pomiarowego jak również systemu do akwizycji, ochrony, agregowania i analizy danych, zwłaszcza dla aplikacji w formie platformy internetowej.

Grupę docelową beneficjentów stanowi przede wszystkim populacja dzieci i młodzieży, zwłaszcza w okresie kształtowania się układu kostno-mięśniowo-stawowego. Możliwość wczesnej prewencji i właściwej profilaktyki, wobec gigantycznej skali społecznych kosztów z powodu chorób wynikłych z wad postawy i zaburzeń ruchomości, stanowi nie tylko wyraz humanistycznej troski o właściwy rozwój, ale element gry ekonomicznej o poważnym udziale w bilansie kosztów funkcjonowania państwa.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSB-47_RIB1