Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nowa innowacyjna technologia COLDTRIBRAZE do wytwarzania lutowniczych materiałów warstwowych zawierających spoiwa na bazie srebra na drodze walcowania platerującego na zimno

Instytut Metali Nieżelaznych

Partnerzy:
Politechnika Śląska
Brazco Manufacturing Sp. z o.o.


 

wartość projektu: 4 130 481,25 zł                                                                                wartość dofinansowania: 3 126 788,75

wartość dofinansowania dla Politechniki Śląskiej: 430 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na stronie: 
https://www.poir.gov.pl/   

 

termin realizacji: 01.06.2018 r. - 31.05.2021 r.

Badania proponowane w projekcie koncentrują się na opracowaniu efektywnego energetycznie oraz ekonomicznie procesu otrzymywania lutowniczych materiałów warstwowych na drodze walcowania platerującego na zimno.  

Efekt realizacji projektu ukierunkowany jest głównie na innowację procesową. Jako główny cel podejmowanych działań w zakresie procesowym jest opracowanie innowacyjnej, kompleksowej technologii produkcji lutowniczych materiałów warstwowych na bazie srebra wraz z budową linii pilotażowej. Założenia techniczne procesu przewidują połączenie cząstkowych procesów wytwórczych w jeden zintegrowany proces. Zastąpienie stosowanych do tej pory procesów jednostkowych wykorzystywanych, jako autonomiczne ogniwa łańcucha procesowego w znaczący sposób wpłynie na obniżenie strat materiałowych oraz energetycznych. Zastosowanie proponowanej technologii pozwoli również na uproszczenie oraz skrócenie cyklu produkcyjnego, co wiąże się z uzyskaniem zdecydowanie lepszych wskaźników techniczno-ekonomicznych całego procesu. W aspekcie produktowym technologia ta umożliwi produkcję szerszego asortymentu spoiw warstwowych o podwyższonym poziomie właściwości użytkowych. Osiągnięcie założonego celu projektu będzie realizowane poprzez wzajemnie uzupełniające się działania kompleksowe, których elementami składowymi są właściwie sprecyzowane założenia projektu i jego efekty końcowe, jasno zdefiniowany harmonogram prac badawczo-rozwojowych, a także posiadane zasoby ludzkie oraz techniczne. Do rozwiązania podjętych zagadnień badawczych wykorzystane zostaną zaawansowane techniki badawcze i obliczeniowe w tym również badania numeryczne procesu walcowania taśm warstwowych. Dane uzyskane na podstawie analizy numerycznej pozwolą na wstępny dobór parametrów procesu walcowania platerującego oraz określenie niezbędnych działań w zakresie budowy linii pilotażowej.

Więcej informacji na stronie własnej projektu: IMN

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSB-48_RM3