Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

 
Śląskie kadry dla innowacyjnej przedsiębiorczości

Politechnika Śląska

 

wartość projektu1 090 009,73 zł                               wartość dofinansowania: 981 008,29  


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 20120
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 na stronie:
www.rpo.slaskie.pl


 

termin realizacji projektu:  01.03.2017 r. - 28.02.2019 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji pożądanych na regionalnym (śląskim) rynku pracy wśród studentów/ek, absolwentów/ek (osób dorosłych) śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych poprzez wyposażenie za pomocą zwalidowanych i certyfikowanych kursów w innowacyjną i specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania innowacjami i projektami innowacyjnymi, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, marketingu i sprzedaży produktów IT.

W ramach projektu realizowane są szkolenia skierowane do studentek/studentów śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych  oraz wszystkich osób, które ukończyły śląskie uczelnie techniczne i ekonomiczne. W ramach oferowanych szkoleń prowadzone będą dwa moduły szkoleniowe z:
·         zarządzania innowacją,
·         zarządzania projektami innowacyjnymi,

Szkolenia te zostaną uzupełnione o kursy z zakresu:
-       
ICT,
-       
Inżynierii Finansowej,
-       
ICF,
-       
Sales and marketing excellence (e-marketing i e-sprzedaż),
-        języków obcych.

Szkolenia realizowane w projekcie mają na celu zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych pożądanych na regionalnym (śląskim) rynku pracy.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSD-30_ROZ2