Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Euroregion Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry


Zarządzanie kryzysowe na obszarach pogranicza

Politechnika Śląska
- CKI Centrum Kształcenia Inżynierów

Partnerzy:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


 

wartość projektu: 36 545,88 Euro                                       wartość dofinansowania: 32 054,68 Euro

wartość dofinansowania dla Politechniki Śląskiej: 17 832,42 Euro

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa RP "Przekraczamy Granice". Informacje źródłowe na temat Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska  na stronie: http://pl.cz-pl.eu/

 

termin realizacji: 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Projekt dedykowany jest do studentów strony polskiej i czeskiej na kierunkach Inżynierii Bezpieczeństwa - Politechniki Śląskiej- CKI Rybnik oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na VST-TU Ostrawa FBI. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych wyżej wymienionych osób od 01.10.2017 do 30.09.2018 poprzez ukończenie warsztatów praktycznych i wizyt studyjnych w zakresie: Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza, który pozwoli uczestnikom na zwiększenie ich szans na lokalnym rynku pracy. Wynika to z badań własnych projektodawców i danych z urzędów pracy.  

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSD-41_RG3