Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Termomodernizacja sześciu budynków dydaktycznych Politechniki Śląskiej

 Politechnika Śląska

 

wartość projektu: 8 768 435,64 zł                                                                        wartość dofinansowania: 5 052 842,43 zł

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na stronie: http://www.pois.gov.pl/

 

 

termin realizacji: 18.06.2014 – 31.12.2018

          Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt polega na termomodernizacji: dwóch budynków Wydziału Chemicznego przy ul. Krzywoustego 4 i 6, budynku „B” Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 20, Hali Technologicznej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Kaszubskiej 26, budynku „C” Wydziału Elektrycznego przy ul. Akademickiej 10a oraz budynku Kolegium Języków Obcych przy ul. Hutniczej 9A. w Gliwicach.

          Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 w ilości 1 055,7 Mg/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej w ilości 8 539 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej o 4,07 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej o 8 525,70 GJ/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 11 124,5 GJ/rok.

 

INFORMACJE

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Politechnika Śląska, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Termomodernizacja sześciu budynków dydaktycznych Politechniki Śląskiej” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

 

                            www.mapadotacji.gov.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSP-27-CZP4