Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

e-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Politechnika Śląska

 

wartość projektu5 348 711,00                                                                                        wartość dofinansowania: 4 498 784,80  


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 na stronie:
www.rpo.slaskie.pl

 

termin realizacji projektu: 30.03.2018 r. - 23.12.2020 r.

Przedmiotem projektu „e-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach” jest zakup licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w celu wprowadzania nowych i znaczących modyfikacji dotychczasowych e-usług publicznych świadczonych przez Politechnikę Śląską interesariuszom zewnętrznym. Do głównych grup odbiorców usług należą młodzież i rodzice, studenci, absolwenci, przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, a także naukowcy i nauczyciele. Projekt wpisuje się w obszar priorytetowy RPO WSL „wspieranie przedsiębiorczości i prowadzenie działalności gospodarczej”.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSP-42_e-politechnika