Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

 

Uniwersytet Warszawski

Partnerzy:
  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Politechnika Śląska
Politechnika Wrocławska
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk , Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

wartość projektu: 210 480 962,87                                                                                wartość dofinansowania: 145 161 566,30

wartość dofinansowania dla Politechniki Śląskiej: 5 834 918,25

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na stronie: 
https://www.poir.gov.pl/ 

 

termin realizacji: 01.06.2018 r. - 31.05.2021 r.

Celem projektu jest stworzenie Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych. Będzie to struktura rozproszona utworzona przez konsorcjum instytucji naukowych; 7 partnerów (w tym 5 uczelni wyższych) z 6 województw.

W wyniku realizacji projektu powstanie następująca infrastruktura badawcza:

1) system dystrybucji wzorcowych sygnałów częstotliwości oparty na optycznym zegarze atomowym oraz sieci światłowodowej PIONIER obsługujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce oraz wybranych odbiorców komercyjnych,
2) sieć laboratoriów naukowych specjalizujących się w fotonice oraz
3) sieć laboratoriów naukowych prowadzących badania w domenie technologii kwantowych.

Ponadto, sieć PIONIER zostanie wykorzystana do testowania nowatorskich rozwiązań w zakresie kryptografii kwantowej. Projekt doprowadzi do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, znaczącego rozwoju sektora nauki oraz rozwoju współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami naukowymi.

Strona własna projektu: WWW

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSP-51_RE4