Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Termomodernizacja budynku Polimerów Politechniki Śląskiej zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Strzody 7A

 Politechnika Śląska

 

wartość projektu: 633 210,00 zł                                                     wartość dofinansowania: 372 626,65 zł

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na stronie: http://www.pois.gov.pl/

  

termin realizacji: 02.01.2018 – 30.11.2020

          Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt polega na termomodernizacji budynku Polimerów zlokalizowanego w Gliwicach przy
ul. Strzody 7A.

          Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji CO2 i zużycie energii. 

 

INFORMACJE 

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Politechnika Śląska, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Termomodernizacja  budynku Polimerów Politechniki Śląskiej zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Strzody 7A” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: 
www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

 

                  www.mapadotacji.gov.pl

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSP-56/CZP4