Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu
- "Assisd Med Sport Silesia"
 

Politechnika Śląska

 

wartość projektu: 91 499 844,06 zł                                                 wartość dofinansowania: 67 533 196,24  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 na stronie:
www.rpo.slaskie.pl

 

 

termin realizacji projektu: 30.04.2018 r. - 21.12.2021 r.

Projekt obejmuje budowę budynku na potrzeby laboratoriów badawczych inżynierii biomedycznej, a także nabycie stanowiących wyposażenie tych laboratoriów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Infrastruktura projektu służyć będzie zaawansowanym pracom badawczym, a także będzie udostępniana przedsiębiorstwom, co przyczyni się do rozwoju innowacyjnych technik badawczych i produkcyjnych. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności firm regionu i pozwoli na ich uczestnictwo m.in. w polskich i europejskich platformach technologicznych, tworząc szanse na skuteczne wykorzystanie możliwości jakie niesie międzynarodowa kooperacja oraz konkurowanie z firmami działającymi w branży wyrobów medycznych.

Celem projektu jest rozwój zaplecza laboratoryjnego umożliwiającego prowadzenie badań w dziedzinie inżynierii biomedycznej na najwyższym światowym poziomie, co umożliwi udostępnianie przedsiębiorcom infrastruktury na potrzeby opracowania innowacyjnych produktów medycznych.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSP-VIP-AMSS