Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 23
oraz trzech budynków laboratoryjnych Katedry Odlewnictwa przy ul. Towarowej 7 w Gliwicach

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.01.03.01-00-0058/16-02

 Politechnika Śląska

 

wartość projektu: 6 915 254,41                                                                                wartość dofinansowania: 4 585 391,27

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na stronie: http://www.pois.gov.pl/

 

 

termin realizacji: 01.09.2015 – 30.06.2019

Projekt polega na termomodernizacji: budynku Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 23 oraz trzech budynków laboratoryjnych Katedry Odlewnictwa przy ul. Towarowej 7 w Gliwicach.

Celem projektu jest zmodernizowanie jednego źródła ciepła, uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w ilości 0,028 MW, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ilości 332 Mg CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej w ilości 3 503,80 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 0,63 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 3 500,20 GJ/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 1 271 366 kWh/rok.

 

INFORMACJE

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Politechnika Śląska, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 23 oraz trzech budynków laboratoryjnych Katedry Odlewnictwa przy ul. Towarowej 7 w Gliwicach” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

  

 

    www.mapadotacji.gov.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
FSP/31/CZP4/2017