Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych prowadzi działalność informacyjną i doradczą dotyczącą możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Strukturalnych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko - Szwajcarskiego Programu Badawczego.

Do zakresu zadań Biura Obsługi Projektów Strukturalnych należą:

1) działania informacyjne i doradcze dla kierowników projektów w zakresie pozyskiwania środków w ramach funduszy strukturalnych (za wyjątkiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER), w tym pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów,

2) pomoc dla kierowników projektów w zakresie opracowywania budżetów projektów,

3) pomoc dla kierowników projektów na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów,

4) weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów i opiniowanie wniosków o pełnomocnictwa oraz upoważnienia dla kierowników projektów,

5) sprawdzanie wniosków i umów projektów wg list kontrolnych,

6) ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów i umów,

7) monitorowanie ocen projektów,

8) doradztwo dla kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami,

9) sprawozdawczość i opracowania statystyczne w odniesieniu do projektów strukturalnych.

Biuro wykonuje powyższe zadania na rzecz następujących programów i projektów:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
  • Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska
  • Polsko-Szwajcarski Program Badawczy,
  • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza,
  • Programy EUREKA i EUROSTARS 2,
  • Program LIFE.


Dane kontaktowe:
Politechnika Śląska, Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych
ul. Banacha 10, pokoje 1.1 i 1.2 
44-100 Gliwice
tel. 32 237 26 70 
 fax 32 237 14 03 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O nas