18 października 2019 r. Rektor zarządzeniem nr 140/2019 ogłosił konkurs o mały grant na dofinansowanie projektów naukowych realizowanych przez studenckie koła naukowe. Konkurs odbywa się na podstawie wniosków złożonych do Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego do dnia 30 października. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Liczba wniosków, które może złożyć studenckie koło naukowe, nie jest ograniczona. Studenckie koło naukowe może otrzymać dofinansowanie nie więcej niż dwa razy w danym roku kalendarzowym z zastrzeżeniem, że łączna wysokość dofinansowania dla studenckiego koła naukowego nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konkurs o mały grant