Obecnie obowiązujący Regulamin studiów został przyjęty Uchwałą nr 59/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 roku. Regulamin określa organizację studiów na Politechnice Śląskiej oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów.

Regulamin studiów wszedł w życie z dniem 1 października 2019 roku.

Senat Politechniki Śląskiej podjął uchwały zmieniające Regulamin studiów:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin studiów