Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych - posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. Ich celem jest:
1) uzyskanie nowych kwalifikacji,
2) poszerzenie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,
3) aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki.

Studia podyplomowe są prowadzone w jednostkach podstawowych Politechniki Śląskiej. Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych są one zasadniczo odpłatne, mogą być jednak finansowane lub dofinansowane przez instytucje zewnętrzne, w tym z funduszy unijnych. Wysokość opłat ustala Rektor na wniosek kierownika jednostki.

Regulamin studiów podyplomowych

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe