Podstawę prawną organizowania i prowadzenia kursów dokształcających na Politechnice Śląskiej stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przygotowany w oparciu o nią Regulamin szkoleń. Aktualny Regulamin został wprowadzony przez Rektora Politechniki Śląskiej w dniu 4 stycznia 2017 roku.

Celem szkoleń jest:
1) poszerzenie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,
2) aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki.

Regulamin szkoleń

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Szkolenia