Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów określił wysokość obowiązujących w roku akademickim 2020/2021 stawek świadczeń dla studentów i doktorantów:

- stypendium rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021,
- świadczeń socjalnych dla studentów,
- stypendium Rektora dla doktorantów na studiach doktoranckich,
- świadczeń socjalnych na studiach doktoranckich.

Zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin.

Od roku akademickiego 2020/2021 zmianie ulega forma składania wniosków dotyczących świadczeń tj. wniosków o: stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogę, stypendium rektora. Wnioski o świadczenia na rok akademicki 2020/2021 należy składać w postaci elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb), a w przypadku stypendium rektora dla doktorantów – w postaci papierowej. Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków, oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane tylko za pośrednictwem USOSweb. Studenci są obowiązani do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w momencie podpisania go kodem przesłanym przez system USOSweb na indywidualny uczelniany adres mailowy studenta.

Termin składania wniosków upływa:
- 9 października – w przypadku stypendium socjalnego, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami i zapomogi. Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia w kolejnych miesiącach upływa 5. dnia każdego miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone;
- 20 października – w przypadku stypendium rektora.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie świadczenia są dostępne na stronie internetowej Centrum Obsługi Studiów dla studentów i doktorantów.
Obecnie brak aktywnych anonsów.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Centrum Obsługi Studiów