Politechnika Śląska prowadzi kształcenie na studiach doktoranckich w ramach następujących dyscyplin naukowych:

1. WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

Dyscypliny naukowe:
  - AUTOMATYKA I ROBOTYKA
  - BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
  - ELEKTRONIKA
  - INFORMATYKA

2. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA 

Dyscypliny naukowe:
  - BUDOWNICTWO

3. WYDZIAŁ CHEMICZNY

Dyscypliny naukowe:
  - CHEMIA
  - INŻYNIERIA CHEMICZNA
  - TECHNOLOGIA CHEMICZNA

4. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 

Dyscypliny naukowe:
  - ELEKTROTECHNIKA

5. WYDZIAŁ GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Dyscypliny naukowe: 
  - GÓRNICTWO I GEOLOGIA INŻYNIERSKA

6. WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Dyscypliny naukowe:
  - INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
  - INŻYNIERIA PRODUKCJI
  - METALURGIA

7. WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Dyscypliny naukowe:
  - BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
  - ENERGETYKA
  - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

8. WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Dyscypliny naukowe:
  - BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
  - INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
  - INŻYNIERIA PRODUKCJI
  - MECHANIKA

9. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Dyscypliny naukowe: 
  - INŻYNIERIA PRODUKCJI
  - NAUKI O ZARZĄDZANIU
 
10. WYDZIAŁ TRANSPORTU I INŻYNIERII LOTNICZEJ

Dyscypliny naukowe:
  - BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN 
  - TRANSPORT

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wykaz dyscyplin studiów doktoranckich