KOŁA NAUKOWE

Wydział

Nazwa koła

Architektury

 1. Studenckie Koło Naukowe "Odnowy Terenów Poprzemysłowych"
 2. Studenckie Koło Naukowe "Grawizja"
 3. Studenckie Koło Naukowe + iKAWA
 4. Studenckie Koło Naukowe Heterotopia
 5. Studenckie Koło Naukowe "AntyRAMA"
 6. Studenckie Koło Naukowo – Artystyczne "Akwa"
 7. Studenckie Koło Naukowe Historii Architektury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
 8. Studenckie Koło Naukowe "Wzornik"
 9. Studenckie Koło Naukowe "LAB60+"

Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 1. Studenckie Koło Naukowe Elektroników
 2. "Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe BOLID"
 3. Studenckie Koło Naukowe IBM iSeries
 4. Studenckie Koło Naukowe "NET.Polsl.PL"
 5. Studenckie Koło Naukowe "Inżynierii Programowania i Inżynierii Językowej"
 6. Studenckie Koło Naukowe Grafiki Interaktywnej
 7. Bioinformatyczne Studenckie Koło Naukowe
 8. Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers
 9. Studenckie Koło Naukowe Przemysłowych Zastosowań Informatyki "Industrum"
 10. Studenckie Koło Naukowe Network & Internet Technology
 11. Studenckie Koło Naukowe Mobile Tech
 12. Studenckie Koło Naukowe EESTEC JLC Gliwice
 13. Studenckie Koło Naukowe Elektroniki Praktycznej
 14. Studenckie Koło Naukowe Sensor
 15. Studenckie Koło Naukowe "Control Engineers"
 16. Studenckie Koło Naukowe ImageR
 17. Studenckie Koło Naukowe "Mikrokontrolery, robotyka, informatyka" (MIKROBI)
 18. Studenckie Koło Naukowe "Wirtualnego Latania vFly"
 19. Studenckie Koło Naukowe "Junior.NET PolŚl"
 20. Studenckie Koło Naukowe "Fusion"
 21. Studenckie Koło Naukowe "Linuks i Wolne Oprogramowanie"
 22. Studenckie Koło Naukowe Grafiki, Wizji i Gier Komputerowych
 23. Studenckie Koło Naukowe "IoT Education Made Simple"
 24. Studenckie Koło Naukowe "FullStack"
 25. Studenckie Koło Naukowe "Data Science"
 26. Studenckie Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa "SecFault"

Budownictwa

 1. Studenckie Koło Naukowe "CONCRETE"
 2. Studenckie Koło Naukowe "Metody Komputerowe w Mechanice Budowli"
 3. Studenckie Koło Naukowe "Future Structural Analyses"
 4. Studenckie Koło Naukowe "Pylon"
 5. Studenckie Koło Naukowe "Szczeblina"
 6. Studenckie Koło Naukowe "TARMAC"
 7. Studenckie Koło Naukowe "Rygiel"
 8. Studenckie Koło Naukowe "TRWAŁOŚĆ"
 9. Studenckie Koło Naukowe Build Green

Chemiczny

 1. Studenckie Koło Naukowe Chemików Analityków
 2. Studenckie Koło Naukowe Modelowania Molekularnego
 3. Studenckie Koło Naukowe Chemików

Elektryczny

 1. Studenckie Koło Naukowe WIEM
 2. Studenckie Koło Naukowe "Telekomunikacja Praktyczna"
 3. Studenckie Koło Naukowe Elektroników Praktyków
 4. Studenckie Koło Naukowe Energetyków
 5. Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
 6. Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 7. Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników
 8. Studenckie Koło Naukowe Robotyki Mobilnej
 9. Studenckie Koło Naukowe Sterowania Robotów Mobilnych
 10. Studenckie Koło Naukowe FOTON
 11. Studenckie Koło Naukowe Energetyki Prosumenckiej
 12. Studenckie Koło Naukowe MIPS
 13. Studenckie Koło Naukowe im. Prof. Stanisława Fryzego
 14. Studenckie Koło Naukowe Innowacyjne Technologie Systemów Elektroenergetyki (itSEE)
 15. Studenckie Koło Naukowe FANTOM

Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

 1. Studenckie Koło Naukowe "Silesian"
 2. Studenckie Koło Naukowe "Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn"
 3. Studenckie Koło Naukowe "Bezpiecznik"
 4. Studenckie Koło Naukowe "Gwarek"
 5. Studenckie Koło Naukowe Geodetów "Agrimensor"
 6. Studenckie Koło Naukowe "BEZPIECZNA ŚCIANA"
 7. Studenckie Koło Naukowe "El-CARBO"
 8. Studenckie Koło Naukowe Przeróbki Kopalin Stałych i Gospodarki Odpadami
 9. Studenckie Koło Naukowe "ReCoMine"

Inżynierii Biomedycznej

 1. Studenckie Koło Naukowe "BIOKREATYWNI"
 2. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomateriałów "SYNERGIA"
 3. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej BioSoft
 4. Studenckie Koło Naukowe IEEE Silesian University of Technology Student Branch

Inżynierii Materiałowej

 1. Studenckie Koło Naukowe "MATER-TECH"
 2. Studenckie Koło Naukowe "GetIT"
 3. Studenckie Koło Naukowe TECHNOMAT
 4. Studenckie Koło Naukowe "SMART PRODUCTION"
 5. Studenckie Koło Naukowe WeldOne

Inżynierii Środowiska i Energetyki

 1. Studenckie Koło Naukowe Techniki Cieplnej im. prof. Stanisława Ochęduszki
 2. Studenckie Koło Naukowe "Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji"
 3. Studenckie Koło Naukowe "Koło Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji"
 4. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 5. Studenckie Koło Naukowe "Czyste Technologie Energetyczne"
 6. Studenckie Koło Naukowe "Kranik"
 7. Studenckie Koło Naukowe "Technik Membranowych"
 8. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Środowiska
 9. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów
 10. Studenckie Koło Naukowe "Kotłów i Urządzeń Cieplnych" im. prof. Marcelego Barana
 11. Studenckie Koło Naukowe Ekotoksykologów
 12. Studenckie Koło Naukowe "Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Energetycznych"
 13. Studenckie Koło Naukowe "Technologów Wody i Ścieków"
 14. Studenckie Koło Naukowe Chłodników
 15. Studenckie Koło Naukowe Wysokie Obroty
 16. Studenckie Koło Naukowe Maszyn i Nowoczesnych Technologii Energetycznych
 17. Studenckie Koło Naukowe "Biuro niepohamowanej Potrzeby Informowania o Bezpieczeństwie"

Matematyki Stosowanej

 1. Studenckie Koło Naukowe Matematyków
 2. Studenckie Koło Naukowo - Informatyczne "LINK"
 3. Studenckie Koło Naukowe "Koło Informatyków Lubiących Otwarte Formy"
 4. Studenckie Koło Naukowe "Koło Miłośników Historii Matematyki i Informatyki"
 5. "Koło Naukowe Technologii Internetowych"
 6. "Koło Naukowe Technologii Internetowych"
 7. Koło Naukowe Referencja
 8. Studenckie Koło Naukowe Interakcja Człowiek-Maszyna "CAPTCHA"

Mechaniczny Technologiczny

 1. Studenckie Koło Naukowe "BIOMECHANIKI"
 2. Studenckie Koło Naukowe MECHATRONIKI
 3. Studenckie Koło Naukowe Modelowania konstrukcji maszyn
 4. Studenckie Koło Naukowe "Komputerowe Wspomaganie w Inżynierii Materiałowej"
 5. Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców
 6. Studenckie Koło Naukowe "SFEROID"
 7. Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
 8. Studenckie Koło Naukowe "Mechatroniki i Robotyki"
 9. Studenckie Koło Naukowe "Nowych Metod Konstruowania Maszyn"
 10. Studenckie Koło Naukowe "Metod Komputerowego Wspomagania Projektowania i Wytwarzania"
 11. Studenckie Koło Naukowe "Grupa Q"
 12. Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji "AI–METH"
 13. Studenckie Koło Naukowe "IMMS"
 14. Studenckie Koło Naukowe Laserowej Obróbki Powierzchniowej
 15. Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologii i Materiałów Funkcjonalnych
 16. Studenckie Koło Naukowe Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej
 17. Studenckie Koło Naukowe "OBRABIARKOWCY"
 18. Studenckie Koło Naukowe Metalurgii Proszków
 19. Studenckie Koło Naukowe Materiałów Magnetycznych i Kompozytowych
 20. Studenckie Koło Naukowe Biomechatroniki
 21. Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Eksperymentalnej STRESS
 22. Studenckie Koło Naukowe Szybkobieżnych Pojazdów Gąsienicowych
 23. Studenckie Koło Naukowe Projektowania i Eksploatacji Systemów Zrobotyzowanych
 24. Studenckie Koło Naukowe Spawalników "SWC"
 25. Studenckie Koło Naukowe "PIRO"
 26. Studenckie Koło Naukowe Mechatronika Napędów SEW-Eurodrive
 27. Studenckie Koło Naukowe "Projektowania i konstruowania innowacyjnych obiektów technicznych"
 28. Studenckie Koło Naukowe Technologii Procesów Obróbki Cieplnej
 29. Studenckie Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości
 30. Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Metod Fraktalnych w Mechanice
 31. Studenckie Koło Naukowe B@jt
 32. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania "JAZZ"
 33. Studenckie Koło Naukowe "PolSl Racing"
 34. Studenckie Koło Naukowe Badań Materiałów Inżynierskich "AtForce"
 35. Studenckie Koło Naukowe NANOTECH
 36. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Stomatologicznej
 37. Studenckie Koło Naukowe Zaawansowanych Materiałów Inżynierskich
 38. Studenckie Koło Naukowe Chemii Procesów Korozyjnych i Chemii Ogólnej "KORNIKUS"
 39. Studenckie Koło Naukowe "Azotki"
 40. Studenckie Koło Naukowe Lean Team
 41. Studenckie Koło Naukowe "Gyroid"
 42. Studenckie Koło Naukowe "Automatyzacji i Robotyzacji Procesów"
 43. Studenckie Koło Naukowe "SKN Konstruktorów i Materiałoznawców"
 44. Studenckie Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Kompozytowych "HEAD TO HEAD"
 45. Studenckie Koło Naukowe LabTech
 46. Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Układów Sensorycznych i Sieci Przemysłowych "SENSO"

Organizacji i Zarządzania

 1. Studenckie Koło Naukowe "Socius"
 2. Europejskie Koło Logistyczne "FENIKS"
 3. Studenckie Koło Naukowe "WESTA"
 4. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami
 5. Studenckie Koło Naukowe Podstaw Informatyki "PI"
 6. Studenckie Koło Naukowe "HRFocus"
 7. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością
 8. Studenckie Koło Naukowe Administratywistów
 9. Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju
 10. Studenckie Koło Naukowe Systemów Informatycznych w Zarządzaniu
 11. Studenckie Koło Naukowe WIM Wiedza Innowacje Marketing
 12. Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Społecznej
 13. Studenckie Koło Naukowe Praktyków Zarządzania i Biznesu "TARCZA"
 14. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Produkcji FanTech
 15. Studenckie Koło Naukowe "Metody Symulacyjne w Zarządzaniu"
 16. Studenckie Koło Naukowe "Novum"
 17. Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Społecznej
 18. Studenckie Koło Naukowe Analityki Biznesowej SELECT

Transportu i Inżynierii Lotnicznej

 1. Studenckie Koło Naukowe "SR"
 2. Studenckie Koło Naukowe "Signalis"
 3. Studenckie Koło Naukowe Logistcad
 4. Studenckie Koło Naukowe "C.A.D."
 5. Studenckie Koło Naukowe Silesia Automotive
 6. Lotnicze Koło Naukowe
 7. Studenckie Koło Naukowe "Traffic Modelling"
 8. Studenckie Koło Naukowe "Zębatka"

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej

 1. Studenckie Koło Naukowe Grupa Osób Lubiących Fizykę (GOLF)
 2. Studenckie Koło Naukowe Space Project

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

 1. Studenckie Koło Naukowe Filologów "Mundus"
 2. Studenckie Koło Naukowe "SIMUL"

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wykaz kół naukowych