23 listopada 2018
Kontynuacja zwolnienia podatkowego dla stypendiów programu Erasmus+ zatwierdzona
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2114.  
Obecnie obowiązujące zwolnienie wygasa z dniem 31 grudnia 2018.

Wiadomość utworzona: 23 listopada 2018 14:01, autor: Krzysztof Gurgul
Ostatnia modyfikacja: 23 listopada 2018 14:03, wykonana przez: Krzysztof Gurgul
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej