28 listopada 2018
Zaproszenie do składania wniosków w konkursie Erasmus+ 2019 ogłoszony
Szczegóły dot. naborów dla poszczególnych Akcji i działań w programie dostępne są na: Przypominamy, że złożenie wniosków ogólnouczelnianych w ramach Akcji1 dot. mobilności akademickiej z Krajami Programu (KA103) oraz z Krajami Partnerskimi (KA107) koordynuje i przygotowuje Dział Współpracy z Zagranicą, natomiast wnioski dot. pozostałych działań (KA2, KA3, inne projekty centralne) koordynuje Biuro CZP5 z Centrum Zarządzania Projektami.

Wiadomość utworzona: 23 listopada 2018 14:08, autor: Krzysztof Gurgul
Ostatnia modyfikacja: 28 listopada 2018 10:44, wykonana przez: Krzysztof Gurgul
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej