28 kwietnia 2020
Rozliczanie mobilności pracowników z programu ERASMUS+
Rozliczanie mobilności pracowników z programu ERASMUS+, które z powodu pandemii COVID-19 zostały anulowane i w przypadku których pracownik poniósł koszty związane z organizacją mobilności. (oficjale stanowisko przekazane przez Narodową Agencję (FRSE))

Dotyczy mobilności, które miały się odbyć od 4 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Pracownik może wnioskować do Sekcji Wymiany Międzynarodowej Działu Współpracy z Zagranicą (RN3 – SWM),o zwrot kosztów podróży związanych z planowaną mobilnością, pod warunkiem przedłożenia uczelni dokumentacji, z której wynika, że poniósł koszty podróży (np. zakupu biletu) oraz że nie udało się ich odzyskać (np. z linii lotniczej i ubezpieczenia) lub zmienić terminu podróży na nowy.

Wystąpienie o uznanie kosztów przez uczelnię będzie możliwe tylko i wyłącznie dla pracowników, z którymi został wcześniej podpisany formalny dokument dający pracownikowi prawo do rozpoczęcia organizacji mobilności (np. umowa finansowa, Mobility Agreement, a w przypadku KA107 - co najmniej pisemne zaproszenie z uczelni polskiej).

O rozliczeniu podróży mają zastosowanie stawki ryczałtowe na podróż wg kalkulatora odległości w Mobility Tool+, nie koszty rzeczywiste. Pozostałe bezzwrotne koszty związane z organizacją wyjazdu, który został odwołany (np. rezerwacja zakwaterowania, wiza, koszt polisy ubezpieczeniowej), mogą być zwrócone na podstawie stosownych dokumentów.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: anna.bastek@polsl.pl; aleksandra.waluskiewicz@pols.pl

Wiadomość utworzona: 28 kwietnia 2020 13:10, autor: Krzysztof Gurgul
Ostatnia modyfikacja: 28 kwietnia 2020 13:16, wykonana przez: Krzysztof Gurgul
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej