13 sierpnia 2014
JESIENNA REALIZACJA WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS (studia i praktyki) – WAŻNE!
Studentów zakwalifikowanych na wyjazdy, informujemy o kolejnych opóźnieniach na szczeblu centralnym w realizacji programu, zapowiedzianych uczelniom przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ (dalej: NA).

Przygotowując się do wyjazdu, prosimy aby mieli Państwo na uwadze poniższe kwestie:

  • dopiero w końcu lipca została zatwierdzona na szczeblu krajowym treść kontraktu uczelnianego na rok 2014/2015, podpisywanego pomiędzy NA, a uczelniami – treść i sposób interpretacji tej umowy budzi wiele pytań i wątpliwości wielu polskich uczelni, jest niestety nienegocjowalna

  • umowa dla Politechniki Śląskiej została w ubiegłym tygodniu podpisana przez Władze Uczelni i odesłana do podpisu przez przedstawicieli NA – nie mamy informacji kiedy to nastąpi

  • od chwili podpisania przez siebie umowy i odesłania 1 egz. do uczelni, NA ma 30 dni na przekazanie nam I transzy środków stypendialnych (zaledwie 60% budżetu)

  • mamy nadzieję (tylko), że najdalej do końca września br. środki stypendialne wpłyną na nasze konto, tak abyśmy mogli zlecić przelewy dla wyjeżdżających studentów

  • treść robocza umów indywidualnych uczelni ze studentami na wyjazdy na studia i praktyki, została zatwierdzona i udostępniona przez NA na przełomie lipca i sierpnia – obecnie dopasowujemy ich zapisy do realiów naszej uczelni i na dniach ich treść zostanie ogłoszona na stronach internetowych naszego Biura

  • od przyszłego tygodnia, pracownicy Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej będą stopniowo kontaktować się w sprawie podpisania indywidualnej umowy stypendialnej bezpośrednio ze studentami, którzy już wyjechali/wkrótce wyjeżdżają
SKUTEK: niestety, należy liczyć się z koniecznością wyjazdu na studia/praktykę przed otrzymaniem stypendium erasmusowego i początkowym finansowaniem swojego pobytu z własnego wkładu finansowego – oczywiście pierwszeństwo w realizacji przelewów, gdy już będziemy mieli taka możliwość, będzie dane takim osobom, które będą już za granicą.

Wiadomość utworzona: 13 sierpnia 2014 08:36, autor: Krzysztof Gurgul
Ostatnia modyfikacja: 13 sierpnia 2014 08:39, wykonana przez: Krzysztof Gurgul
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej