30 kwietnia 2014
FSS - wizyty przygotowawcze
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) - konkurs wniosków na Wizyty Przygotowawcze: termin składania wniosków został przedłużony bezterminowo, do momentu wyczerpania puli dostępnych środków! Jednocześnie wydłużeniu uległ możliwy okres realizacji projektu – od 29 stycznia 2014 r. do 31 października 2014 r.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG, ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Wnioski składać mogą osoby indywidualne z Polski oraz z Państw-Darczyńców.

 1. Wizyty Przygotowawcze w rozumieniu konkursu to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu:
  • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
  • podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
  • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
  • wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.
 2. dla wnioskodawców polskiego wymagana instytucja przyjmująca z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Dla aplikantów z Państw-Darczyńców (parnterem jest instytucja z Polski
 3. do uprawnionych instytucji należą: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacji, organizacje publiczne i prywatne, instytucje not-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.
 4. wizyta może trwać od 1 do 5 dni roboczych, najwcześniej mogła rozpocząć się 29 stycznia 2014, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 września 2014.
 5. całkowity budżet konkursu wynosi 177 284 EUR.
 6. termin składania wniosków: 31/03/2014 ale wniosek należy składać minimum 8 tygodni przed planowaną wizytą
 7. nabór prowadzony jest w trybie on-going (każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne jest na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnych środków).
 8. dofinansowanie otrzymane na realizację wizyty przygotowawczej ze środków FSS pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych Kosztów - wkład własny nie jest wymagany.
 9. kwalifikowalne w ramach Wizyt Przygotowawczych są następujące koszty:
  • koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 €,
  • koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzień,
 10. ocenie merytorycznej podlegają:
  • cel wizyty osoby indywidualnej i instytucji;
  • agenda i plan działań podejmowanych podczas wizyty;
  • przełożenie planowanych działań na stworzenie przyszłego projektu;
  • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe indywidualnego uczestnika wizyty;
  • list intencyjny (instytucja przyjmująca) oraz list rekomendacyjny (uczelnia macierzysta) potwierdzające, że obydwie instytucje wspierają tę wizytę;
  • dodatkowo: ocena wnioskowanego budżetu w odniesieniu do proponowanych działań.
więcej szczegółów:
wersja dla wnioskodawców z Polski:
http://www.fss.org.pl/pv/wizyty-przygotowawcze-nabor-grudzien-2013  
wersja dla wnioskodawców z Norwegii/Islandii/Liechtensteinu:
http://www.fss.org.pl/en/pv/preparatory-visits-call-open-december-2013  

Wiadomość utworzona: 3 lutego 2014 11:00, autor: Beata Machula
Ostatnia modyfikacja: 30 kwietnia 2014 14:18, wykonana przez: Krzysztof Gurgul
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej