11 lipca 2011
STAWKI STYPENDIUM 2011/2012

WSTĘPNA wysokość stypendium dla studentów PROGRAMU ERASMUS, obowiązujących przy wyjazdach w ramach programu LLP/Erasmus, w roku akademickim 2011/2012:

 

 

Wyjazdy typu SMS (studia):


Finansowanie:

  • pobytów semestralnych (nie dłużej niż 5 miesięcy)
  • pobytów rocznych (nie dłużej niż 10 miesięcy)

Pobyt w ramach SMS (studia) może być dłuższy, jednak ewetualne przedłużenia będą finansowane jedynie pod warunkiem pozostania wolnych / dodatkowych środków finansowych, w przeciwnym razie przedłużenia muszą zostać finansowane ze środków własnych.

 

Grupa I:       350,-  €/m-c        

Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wlk. Brytania

Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

Grupa II:      340,- €/m-c             

Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Włochy, Portugalia   

 

Grupa III:     330,- €/m-c         

Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Turcja, Węgry, Chorwacja

 

·         Kursy Językowe EILC (European Intensive Language Courses): 300,- /kurs

 

Wyjazdy typu SMP (praktyka) *:

 

Finansowanie:

  • pobytów trwających nie dłużej niż 3 miesiące.

·         Pobyt w ramach SMP (praktyki) może być dłuższy, jednak ewetualne przedłużenia będą finansowane jedynie pod warunkiem pozostania wolnych / dodatkowych środków finansowych, w przeciwnym razie przedłużenia muszą zostać finansowane ze środków własnych.

 

Grupa I:        425,- €/m-c         

Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wlk. Brytania

Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria

                  

Grupa II:       400,- €/m-c             

Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Włochy, Portugalia   

 

Grupa III:      375,- €/m-c         

Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Turcja, Węgry, Chorwacja

 

*) pod kategorią SMP kwalifikowane są wyjazdy studentów na praktykę do firm, przedsiębiorstw, instytutów badawczych, jednostek badawczo-rozwojowych, itp. – NIE do uczelni partnerskiej Programu Erasmus. Wyjazdy do laboratoriów wydziałowych uczelni partnerskich w celu realizacji badań/projektu/itp., podlegają kategorii SMS.

 

 

Formalny dokument dot. ww. kwestii zostanie sporządzony i zatwierdzony przez Władze Rektorskie po otrzymaniu Kontraktu Uczelnianego Programu Erasmus na rok 2011/2012 (spodziewany termin lipiec 2011).

 

 

 

 

Wiadomość utworzona: 11 lipca 2011 11:43, autor: Beata Machula
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej